Page content

Kindertolk®

 

“Why fit in when you were born to stand out” – dr. Seuss…

De liefde tussen een kind en de ouders is onvoorwaardelijk. Net zoals wij het heel belangrijk vinden dat het goed gaat met onze kinderen, is het voor hun net zo belangrijk dat het goed met ons gaat. Onze kinderen zijn daarin onze meest zuivere gids. Als er bijvoorbeeld, met één van de ouders, of de relatie tussen de ouders of het kind en de ouder(s),iets aan de hand is, zullen kinderen dat op hun eigen manier, door fysieke klachten, (probleem)gedrag en leerproblemen, aan ons proberen duidelijk te maken.

Als Kindertolk® (de methode PresentChild®) kan ik je, via een persoonlijk traject of in een groep, door blogs, lezingen en workshops, informeren, inspireren en begeleiden om hetgeen jouw kind je ‘influistert’ te vertalen naar een helder, te begrijpen verhaal. De bewustwording van de boodschap van jouw kind en vooral de positieve verandering die dit op je leven kan hebben heeft ook weer een positief effect op je kind. Dat is één van de sterkste punten van deze methode; als je als ouder jezelf helpt, help je ook je kind… een betere motivatie is er niet!

De methode PresentChild heeft ook mijn eigen leven verrijkt; ik ben met hele andere ogen naar mijn eigen twee kinderen gaan kijken en het luisteren en begrijpen van hun ‘fluisterverhalen’ hebben mij mogen helen op een diep niveau. Het is zo bijzonder en hartverwarmend dat onze kinderen zo onvoorwaardelijk hun hele bestaan inzetten om ons de weg naar ‘onszelf’ te wijzen en weer in balans te brengen. Vanuit een leven ‘samen in balans’ kan iedereen binnen het gezin zich optimaal ontwikkelen en kunnen jij en je kind(eren) vanuit jullie eigen, unieke kracht vrij zijn om uit te blinken in jullie leven.

Wil je een afspraak maken of heb je vragen dan kan je via onderstaand contactformulier contact met mij opnemen.

Je kan natuurlijk ook mailen of telefonisch contact met mij opnemen:

info@wholenaturalfamily.nl  | Tel: 0646332248  

Whole Natural Family | Claudia Duijkers | Surinameplein 11 hs | 1058GL Amsterdam

 
 
 
 
 
 
.